Feldbahn-model

Feldbahn-model - polní dráhy

Fotogalerie lokomotiv a parních vozů

Feldbahn-model - Hl. Stránka > Fotogalerie > Lokomotivy a motorové vozy


Lokomotiva U25.0

Feldbahn-model Feldbahn-model Feldbahn-model Feldbahn-model Feldbahn-model
Lokomotiva U25.0 byla vyráběna v mnoha variantách mnoha výrobci podle požadavků zákazníka - respektive podle rozchodu, výkonu, místa použití (topení dřevem nebo uhlím), typu rozvodu (patentová práva), rychlosti (plná kola nebo loukoťová kola). Výrobci těchto strojů nabízeli širokou škálu těchto parních lokomotiv. Většina z nich sloužila u stavebních, lesních, průmyslových nebo polních (zemědělských) podniků na jejich železnicích.

Parní vůz M25.0

Feldbahn-model Feldbahn-model Feldbahn-model
Parní motorový vůz M25.0 byl dodáván v období Rakouska-Uherska pro Boržavskou hospodářskou železnici (Zakarpatská Ukrajina) z důvodu úspor na palivu. Místo klasického kotle jako má výše popisovaná U25.0 měl parní vůz dva průtokové ohřívače. Tenké trubky ohřívače a tvrdost vody byly příčinou jejich zanášení a tím snižování tepelné účinnosti průtokových ohřívačů. To bylo příčinou předčasného vyřazování těchto strojů z provozní služby. Během prvních let I. republiky byly tyto stroje zrušeny i přez nově přidělená identifikační označení. Žádný z těchto vozů M25.0 pro úzkokolejné železnice se do dnešních dnů nedochoval.

Parní vůz M13.0

Feldbahn-model Feldbahn-model Feldbahn-model
Parní vůz M13.0 byl dodáván v období Rakouska-Uherska stejně jako M25.0 na Boržavskou hospodářskou železnici z důvodů úspor na palivu. Parní kotel byl zde také nahrazen parním generátorem - průtokovým ohřívačem, který se díky tenkým trubkám poměrně rychle zanášel a snižoval tak svoji tepelnou účinnost. Vzhledem ke skutečnosti, že byl v tomto parním voze jen jeden parní generátor a né dva jako u předchozího vozidla, bylo vymývání usazenin o polovinu kratší než u vozu M25.0 a tedy toto vozidlo se udrželo v provozu mnohem déle než výše uváděný kolega M25.0. Úzkokolejné parní vozy M13.0 byly rušeny v průběhu existence I. republiky. Toto parní vozidlo úzkokolejných železnic se žádné do dnešních dnů nedochovalo.