Feldbahn-model

Feldbahn-model - polní dráha

Fotogalerie nákladních vozů

Feldbahn-model - Hl. Stránka > Fotogalerie > Nákladní vozy


Kiplora

Feldbahn-model Feldbahn-model Feldbahn-model Feldbahn-model Feldbahn-model
Kiplora nesmí chybět na žádném modelu polních železnic. Byla vždy používána při těžbě sypkých hmot, stavbě náspů a tunelů. Kiplory ve vyráběly podle kubatury zeminy a podle používaného rozchodu. Model kiplory LGB patří mezi nejstarší modely (nedéle vyráběné) a byl a je znovu dodáván v různých barevných provedeních pro modelové zahradní železnice.

Oplen

Feldbahn-model Feldbahn-model
Předloha oplenového vozu pro svoz dlouhé kulatiny se uplatnila zejména úzkokolejných lesních železnicích při dopravě kulatiny z těžebního místa na pilu nebo do jiného zpracovatelského místa. Na modelu polních železnic se uplatňuje zejména při úklidu a demontáži kolejových polí a výhybek.

Nákladní vůz s korbou - hunt

Feldbahn-model Feldbahn-model
Hunt je určen především pro odvoz rubaniny z tunelových štol. Používaly se při těžbě jak hunty dřevěné, tak později hunty celokovové, jak je vidět na prvním obrázku.