Feldbahn-model

Feldbahn-model - polní dráha

Provozní doba modelových polních železnic

Feldbahn-model - Hl. Stránka > Provozní dobaFeldbahnmodel
V provozu je modelová polní dráha většinou první neděli v měsíci v jarních a letních měsících od 1200 do 1700 hodin za každého počasí. Pro lepší orientaci v termínech modelové polní dráhy je lépe sledovat hlavní webové stránky zahradní železnice na kterých je vše uvedeno. Nejezdí se za bouřek a vichřic z důvodů bezpečnosti. Seznam provozních termínů polních drah je na stránce Termin. Provozovatel polní dráhy si vyhrazuje změnu i popřípadě úplné zrušení termínu.

Vstupné:
dospělí: 30,- Kč

děti do 15 let: 15,- Kč

rodinné: 45,- Kč