Feldbahn-model

Feldbahn-model - polní dráhy

Fotogalerie drážních staveb a stavba železnice

Feldbahn-model - Hl. Stránka > Fotogalerie > Výstavba kolejištěStavba kolejiště polní ráhy

Feldbahn-model Feldbahn-model Feldbahn-model Feldbahn-model Feldbahn-model
Feldbahn-model Feldbahn-model Feldbahn-model Feldbahn-model Feldbahn-model
Kolejiště polní železnice je postaveno ve svahu, který má sklon cca 12%. Při zkouškách volně položených kolejí měla zkoušená vozidla značné problémy, takže bylo přistoupeno k výkopovým pracem. Po teréních úpravách bylo dosaženo stoupání úzkokolejné dráhy na cca na 5%. Toto již bylo únosné a tyto sklonové poměry se posléze upravily navezeným štěrkem. Dráha byla postupně doplněna o betonové zdivo a štěrk doplněný o izolační vrstvu proti prorůstání náletových plevelů. Příroda má však značnou sílu a tak se ne vždy daří zabránit náletovým rostlinám v jejich růstu. Obrázky zobrazují dráhu v jejím úplném vzniku, kdy je vidět pozůstatky výkopových prací, ještě bez obložení betonovými kvádry a zasypání štěrkem.